Contractes de subministrament, Serveis i obres

Expedient Objecte Durada Pressupost de licitació anual (sense IVA) Pressupost d'adjudicació anual (sense IVA) Procediment Instruments de publicitat Nombre de licitadors Nom Adjudicatari Data ContractePersonal Adscrit
CSSVP 1-13 Servei de restauració 2 anys 904.258,80 € 873.603,67 € Procediment Obert Harmonitzat DOUE i BOe 1 ISS Soluciones de Catering SL 05/06/2013
CSSVP 1-15 Servei de restauració 2 anys 997.907,00 € 982.684,76 € Procediment Obert No Harmonitzat DOGC i BOP3 Serhs Food Area SL 19/10/2015pdf
CSSVP 1-14 Servei de manteniment integral de les instal·lacions i equips no electromèdics 2 anys 90.000 € 87.394,86 € Procediment Obert Harmonitzat DOUE i BOE 8 Veolia Serveis Catalunya SAU 15/01/2015pdf
CSSVP CM 02-14 Prestació del servei de transport adaptat dels usuaris d'hospital de dia 1 any   17.500 € Contracte menor     Marsol 01/07/2014
CSSVP CM 01-14 Prestació del servei d'assessorament al departament de Sistemes 1 any   17.812 € Contracte menor     Ricoh España SLU 31/03/2014
CSSVP PN 1-15 Prestació del servei de direcció del departament de Sistemes 2 anys 24.936 € 21.360 € Procediment Negociat sense publicitat 3 Ricoh España SLU 07/07/2015
CSSVP PN 2-13 Subministrament d'un túnel de rentat Inferior a 1 any 26.500 € 26.157 € Procediment Negociat sense publicitat   3 Antonio Matachana, s.a. 20/09/2013
PN CSSVP CSC 2-10 Subministrament de material fungible sanitari (PN derivat del acord marc per el subministrament de material fungible sanitari per les empreses associades al CSC) 2 anys prorrogables No especificat No especificat (despesa aprovada 110.000€ sense IVA) Procediment Negociat sense publicitat Varis Adjudicataris (42) 22/12/2011
PN x37CSSVP CSC E1/14 Subministrament de material de guants (PN derivat del acord marc per el subministrament de guants del CSC) 2 anys prorrogables No especificat 18.243,90€ (despesa màxima aprovada) Procediment Negociat sense publicitat 12 Barna Import Medica s.a. i Izasa Hospital SLU 31/08/2015
PN x29 CSSVP CSC E3/14 Subministrament de material d'Incontinència (PN derivat del acord marc per el subministrament de material d'incontinència del CSC) 2 anys prorrogables No especificat 37.428,80€ (despesa màxima aprovada) Procediment Negociat sense publicitat 2 Active Medical Disposable, SAU 29/04/2015
CSSVP CM 01-16 Servei gratuït de Screening de salut dental als usuaris de la Residència Ricard Fortuny  1 any  - € Contracte menor Approp Resident, s.l. 28/01/2016
CSSV CM 02-16 Contractació Consultor Expert per implementació pla de millora de Farmacia 1 any 12.000 € Contracte menor Xavier Fabregas 01/02/2016
CSSV CM 03-16 Projecte executiu d'obres, fred industrial i baixa tensió per la millora dels espais de cuina 4,5 mesos 10.927 € Contracte menor Equipturis, s.a. 29/02/2016