Contractes de subministrament, Serveis i obres

Expedient Objecte Durada Pressupost de licitació anual (sense IVA) Pressupost d'adjudicació anual (sense IVA) Procediment Instruments de publicitat Nombre de licitadors Nom Adjudicatari Data Contracte
PN CSSVP CSC 2-10 Subministrament de material fungible sanitari (PN derivat del acord marc per el subministrament de material fungible sanitari per les empreses associades al CSC) 2 anys prorrogables No especificat No especificat (despesa aprovada 110.000€ sense IVA) Procediment Negociat sense publicitat - Varis Adjudicataris (42) 12/22/11
CSSVP CM 02-14 Prestació del servei de transport adaptat dels usuaris d'hospital de dia 1 any - 17.500,00 € Contracte menor - Marsol 7/1/14
CSSVP 1-14 Servei de manteniment integral de les instal·lacions i equips no electromèdics  2 anys + 2 anys prorrogables 90.000,00 € 87.394,86 € Procediment Obert Harmonitzat DOUE i BOE 8 Veolia Serveis Catalunya SAU 1/15/15
CSSVP CM 1-15 Prestació del servei d'assessorament al departament de sistemes del CSSV 3 mesos - 6.234,00 € Contracte menor - Ricoh España SLU 3/1/15
  Prestació del servei de manteniment i assistència tècnica a l'equip RICOH 5 anys - No especificat (despesa aprovada 110.000€ sense IVA) Contracte menor - OFIGRAFIC SERVEIS PER L'OFICINA SL 4/16/15
PN x29 CSSVP CSC E3/14 Subministrament de material d'Incontinència (PN derivat del acord marc per el subministrament de material d'incontinència del CSC) 2 anys prorrogables No especificat 37.428,80€ (despesa màxima aprovada) Procediment Negociat sense publicitat - 2 Active Medical Disposable, SAU 4/29/15
  Prestació del servei de manteniment i assistència tècnica a l'equip RICOH 5 anys -   Contracte menor   - OFIGRAFIC SERVEIS PER L'OFICINA SL 5/29/15
  Contracte de rènting d'equips 5 anys -   Contracte menor   - Siemens Renting, SA Unipersonal 6/22/15
  Contracte servei VPN 2 anys -   Contracte menor   - Orange Espagne, SAU xx/07/2015
CSSVP PN 1-15 Prestació del servei de direcció del departament de Sistemes 2 anys 24.936,00 € 21.360,00 € Procediment Negociat - 3 Ricoh España SLU 7/7/15
PN x37CSSVP CSC E1/14 Subministrament de material de guants (PN derivat del acord marc per el subministrament de guants del CSC) 2 anys no prorrogables No especificat 18.243,90€ (despesa màxima aprovada) Procediment Negociat sense publicitat - 12 Barna Import Medica s.a. i Izasa Hospital SLU 8/31/15
CSSVP 1-15 Servei de restauració 2 anys + 2 anys prorrogables 997.907,00 € 982.648,76 € Procediment Obert No Harmonitzat DOGC i BOP 3 Serhs Food Area s.l. 10/19/15
CSSVP 1-15 2na Pròrroga del Servei de restauració 2 anys prorrogables 997.907,00 € 982.648,76 € Procediment Obert No Harmonitzat

DOGC i BOP

3 Serhs Food Area S.L. 24/07/18
CSSVP CM 01-16 Servei gratuït de Screening de salut dental als usuaris de la Residència Ricard Fortuny  1 any -  - € Contracte menor   - Approp Resident, s.l. 1/28/16
CSSV CM 02-16 Contractació Consultor Expert per implementació pla de millora de Farmacia 1 any - 12.000,00 € Contracte menor   - Xavier Fabregas 2/1/16
CSSV CM 03-16 Projecte executiu d'obres, fred industrial i baixa tensió per la millora dels espais de cuina 4,5 mesos - 10.927,00 € Contracte menor   - Equipturis, s.a. 2/29/16
  Serveis de recollida, transport i destrucció d'informació 1 any -   Contracte menor   - EINA - Empresa Inserció Laboral No a l'Atur, S.L. 3/1/16
PNX29 CSSVP CSC E 2/14 Subministrament de material gases (PN derivat de l'acord marc per el subministrament de gases del CSC) 2 anys 3.488,95 €   Procediment obert DOGC i BOP 8 TEXTIL PLANAS OLIVERAS, SA i GASPUNT, SA 3/9/16
CSSVP PN 1/16 Execució de les obres de la cambra de congelació i substitució dels equips de segona cambra frigorifica del Centre Ricard Fortuny 1 any 25.000,00 € 23.281,76 € Procediment negociat sense publicitat - 3 Equipturis, S.A. 7/25/16
PNX37 CSSVP CSC E 1/14 Subministrament de material de guants (PN derivat del acord marc per el subministrament de guants del CSC) 1 any + 1 any prorrogable 18.243,90 €   Procediment Obert DOGC i BOP 6 Barna Import Medica s.a. i Izasa Hospital SLU 8/31/16
16-0035 Consorci Hospital Clínic de Barcelona (HCB) Contractació del subministrament de gas natural 14 mesos + 8mesos prorrogables 44.465,91 € 41,209,26 € Procediment Obert SARHA DOUE i BOE 3 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA 11/1/16
16-0035 Consorci Hospital Clínic de Barcelona (HCB) Contractació del subministrament d'energia elèctrica  14 mesos + 8 mesos prorrogables 96.608,98 € 94.531,36 € Procediment Obert SARHA DOUE i BOE 2 ENDESA ENERGIA, SAU 11/1/16
  Suport al desenvolupament del sitema de gestió integrat 1 any -   Contracte menor   - ADVANCE QUALITY CONSULTING, SL xx/11/2016
CSSVP CM 3/17 Servei gratuït de Screening de salut dental als usuaris de la Residència Ricard Fortuny  1 any  - €  - € Contracte menor   - Approp Resident, S.L. 1/28/17
CSSVP CM 1/17 Contractació d'un professional informàtic  6 mesos - 16.800,00 € Contracte menor   - Ricoh España SLU 2/1/17
CSSVP 2-16 Contractació del servei d'auditoria de comptes per al Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès 2 anys + 2 anys prorrogables 12.000,00 € 10.800,00 € Procediment Obert Simplificat     FAURA-CASAS Auditors Consultors, SL 2/28/17
CSSVP 1/16 Subministrament de material d'incontinència  2 anys + 2 anys prorrogables 71,7800 € 70.420,00 € Procediment obert DOGC i BOP 4 SCA HYGYENE PRODUCTS, SL 4/20/17
CSSVP 1/17 Subministrament d'un vehicle en la modalitat d'arrendament  4 anys 28.080,00 € 28.040,64 € Procediment Obert DOGC i BOP 1 STYL AUTO 3, S.A. 6/22/17
CSSVP 1/17 Anul·lació del contracte - - - - - - STYL AUTO 3, S.A. 6/22/17
  Contracte Servei Internet+ 4 anys -   Contracte menor   - Orange Espagne, SAU xx/07/2017
CSSVP PN 1/17 Subministrament d'un vehicle en la modalitat d'arrendament  4 anys 25.785,12 € 25.785,12 € Procediment negociat sense publicitat - 1 ARVAL SERVICE LEASE, SA 10/16/17
CSSVP CM 4-17 Contractació servei de consultoria i manteniment de software de gestió 11 mesos  - 16.748,60 € Contracte menor   - Qdeb Consulting, SL 1/1/18
CSSV CM 4-18 Contractació del servei consistent en un Estudi de diagnòstic i situació d'informació corporativa, per definir un futur Quadre de Comandament Integral 3 mesos - 1.485,00 € Contracte menor   - Higia Benchmarking, SL 4/3/18
CSSV  1-18 Subministrament d'un vehicle en la modalitat d'arrendament  4 anys 12.720 € 12.240,00 € Procediment Obert - 1 ANDACAR 2000, SL 4/12/18
CSSV 2-18 Servei de transport adaptat d'usuaris de l'Hospital de Dia 2 anys Pròrroga 2 anys 44.000,00 € 44.000,00 € Procediment Obert 1 Marcela Patricia Solorzano Orta 22/06/2018
CSSV CM 7-18 Execució de les obres d'adequació de l'espai dels mostradors de les àrees d'infermeria de les diferents unitats del Centre Ricard Fortuny 2 mesos 33.000,00 € Contracte menor SERGIO ZAMBRANO LÓPEZ-MONTERO 20/07/2018
18/0061- Plataforma Hospitals Contractació pel subministrament d'energia elèctrica i gas natural 16 mesos 201.082,61 € 197.571,13 € Procediment Obert No Harmonitzat  DOGC i BOP 5 ENDESA ENERGIA, SAU 12/09/2018
CSSV CM 9-18 Contractació per l'ús de la llicència Guttmann, NeuropersonalTrainer 1 any - 1.360,00 € Contracte menor - BRAINHEALTH SOLUTIONS, S.L. 2/11/2018
CSSV CM 12-18 Contractació per la prestació del servei de medicina del treball 1 any - 8.900,00 € Contracte menor - Centre Mèdic Pla Urgell, S.A. 01/12/2018
CSSV CM 13-18 Contractació per la prestació del servei de prevenció aliè en seguretat, higiene i ergonomia / psicologia aplicada 1 any - 7.290,00 € Contracte menor - PREVINTEGRAL, S.A. 01/12/2018
CSSVP 2-16 Pròrroga del contracte del servei d'auditoria de comptes per al Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès 1 any 5.400,00 € 5.400,00 € Procediment Obert Simplificat FAURA-CASAS Auditors Consultors, SL 07/12/2018
CSSVP 1-14 Acord continuació del servei de manteniment integral de les instal·lacions i equips no electromèdics 4 mesos 25.490,00 € 25.490,00 € Procediment Obert Harmonitzat DOUE i BOE 8 Veolia Serveis Catalunya SAU 20/12/2018
CSCSA 1-18 Serveis d'assessorament jurídic laboral a les entitats del Grup CSC i altres entitats que tenen encarregat aquest assessorament 2 anys Pròrroga 1+1+1 29.400,00 € 12.600,00 € Procediment Obert DOGC i BOP 4 FJM ADVOCATS, S.L.P. 03/01/2019
CD CSSVP CSC E 8/15 Contractació pel subministrament de xeringues 2 anys Pròrroga 1 any 1.035,35 € 1.035,35 € Procediment Obert 2 B. BRAUN MEDICAL, S.A. 15/01/2019
CD CSSVP CSC E 3/15 Contractació pel subministrament d'agulles i llancetes 2 anys Pròrroga 1 any 1.323,40 € 1.323,40 € Procediment Obert 5 MENARINI DIAGNÓSTICOS, S.A. 15/01/2019
CSSV 8-18 Contractació del serveis de telefonia IP en cloud i el seu manteniment (Lot 1) 4 anys 22.580,00 € 19.441,00 € Procediment Obert BOE I DOUE 2 INFORDISA, S.A. 05/02/2019
CSSV 8-18 Contractació del servei de telefonia mòbil (Lot 2) 18 mesos 18-18 mesos 13.050,00 € 7.674,30 € Procediment Obert BOE i DOUE 2 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. 05/02/2019
CSSV 10-18 Contractació pel subministrament i col·locació de làmines de protecció i control solar 2 mesos 18.187,00 € 16.549,58 € Procediment Obert Simplificat Abreujat 5 DTI SOLAR CONTROL, S.L.U. 26/02/2019
CD CSSVP CSC E 7/15 Contractació pel subministrament d'equips d'infusió 2 anys Pròrroga 1 any 1.380,85 € 1.380,85 € Procediment Obert BOE i DOUE 8 IZASA HOSPITAL, S.L.U. 26/02/2019
CSSV 1-16 Pròrroga del contracte pel subministrament de material d'incontinència 2 anys + 2 anys prorrogables 71.780,00 € 70.420,00 € Procediment Obert DOGC i BOP 4 ESSITY SPAIN, S.L. 21/02/2019
CSSV 8-18 Modificació contracte pel servei de telefonia IP en cloud i el seu manteniment (Lot 1) 4 anys - 1.128,00 € - - - INFORDISA, S.A. 13/03/2019
CSSV CM 2-19 Contractació del disseny i execució de les obres de remodelació del jardí del Centre Ricard Fortuny 4 setmanes - 33.306,30 € Contracte menor - Cal Tino, Serveis de Jardineria, S.L. 21/03/2019
CSSV CM 4-19 Contractació per la substitució dels mobles del bany assistit i de l'office brut de les diferents unitats 1 mes - 14.595,00 € Contracte menor - Querol Serra, S.L. 03/04/2019
CD CSSVP CSC M 7/17 Contractació pel subministrament de guants 2 anys Pròrroga 1 any 21.257,30 € (anuals) 21.257,30 € (anuals) Procediment Obert BOE I DOUE 7 Barna Import Medica, S.A. 30/04/2019
CD CSSVP CSC M 7/17 Contractació pel subministrament de guants 2 anys Pròrroga 1 any 21.257,30 € (anuals) 21.257,30 € (anuals) Procediment Obert BOE I DOUE 7 Celulosas Vascas, S.L. 30/04/2019
CSSV PN 11-18 Contractació del servei d'anàlisi i diagnòstic de les proves de laboratori i anatomia patològica 3 anys Pròrroga 1+1 68.096,88 € 68.096,88 € Procediment Negociat sense publicitat - 1 CLILAB Diagnòstics 14/05/2019
CSSV 1-19 Contractació de l'execució de les obres d'adequació de la sala polivalent (Auditori) 4 mesos 173.166,34 € 147.191,39 € Procediment Obert BOE I DOUE 1 CONSTRUCTORA CORAMAR, S.L. 20/05/2019