Salvadora Garcia Rubio

Perfil

  • Jubilada

Trajectòria professional

  • Directora de l'oficina del Servei d'Ocupació de Catalunya a Vilafranca del Penedès (1998 - 2018).
  • Directora de l'INEM (1983 - 1997).