Manel Ferré Montañés

Perfil

  • Llicenciat en Medicina i Cirurgia, Hospital Clínic Provincial, UB, 1982
  • Diplomat en gestió gerencial hospitalària, EADA (1988-1989)

Trajectòria professional

  • President de la Comissió de Salut de l’ACM.
  • Membre de la Comissió executiva de l’ACM
  • Membre del Consell de direcció del CatSalut
  • President del Consorci de Salut i Social de Catalunya
  • Alcalde d'Amposta (2007-2015)
  • President del Consell Administració de l'Hospital Comarcal d'Amposta SAM (1989 – 2015)
  • President de la Junta Comarcal del Montsià del Col•legi de Metges de Tarragona (1988-96)
  • Regidor de sanitat i serveis socials de l'Ajuntament d'Amposta (1987- 2007)