Joaquim Monllau Bayerri

Perfil

  • Llicenciat en Dret
  • Màster en Dret Públic i Organització Administrativa
  • Postgrau en Dret Urbanístic
  • Formació en Dret Sanitari

Trajectòria professional

  • Secretari i responsable dels Serveis Jurídics del Consorci d’Atenció Social de Catalunya
  • Advocat en l’àmbit del dret públic
  • Secretari del Gremi de Constructors del Montsià
  • Delegat Territorial de PIMEC a les Terres de l’Ebre
  • Delegat Comarcal de PIMEC al Montsià
  • Advocat Bufet Subirachs, Advocats Associats