Contractos de suministro, Servicios y obras

Expediente Objeto Duración Presupuesto de licitación anual (sin IVA) Presupuesto de adjudicación anual (sin IVA) Procedimiento Instrumentos de publicidad Numero de licitadores Nombre Adjudicatario Fecha Contrato
PN CSSVP CSC 2-10 Subministrament de material fungible sanitari (PN derivat del acord marc per el subministrament de material fungible sanitari per les empreses associades al CSC) 2 anys prorrogables No especificat No especificat (despesa aprovada 110.000€ sense IVA) Procediment Negociat sense publicitat - Varis Adjudicataris (42) 12/22/11
CSSVP CM 02-14 Prestació del servei de transport adaptat dels usuaris d'hospital de dia 1 any - 17.500,00 € Contracte menor - Marsol 7/1/14
CSSVP 1-14 Servei de manteniment integral de les instal·lacions i equips no electromèdics  2 anys 90.000,00 € 87.394,86 € Procediment Obert Harmonitzat DOUE i BOE 8 Veolia Serveis Catalunya SAU 1/15/15
CSSVP CM 1-15 Prestació del servei d'assessorament al departament de sistemes del CSSV 3 mesos - 6.234,00 € Contracte menor - Ricoh España SLU 3/1/15
  Prestació del servei de manteniment i assistència tècnica a l'equip RICOH 5 anys - No especificat (despesa aprovada 110.000€ sense IVA) Contracte menor - OFIGRAFIC SERVEIS PER L'OFICINA SL 4/16/15
PN x29 CSSVP CSC E3/14 Subministrament de material d'Incontinència (PN derivat del acord marc per el subministrament de material d'incontinència del CSC) 2 anys prorrogables No especificat 37.428,80€ (despesa màxima aprovada) Procediment Negociat sense publicitat - 2 Active Medical Disposable, SAU 4/29/15
PN CSSVP CSC S 1/14 Subministrament de paper 2 anys 1.661,07 € Procediment Obert Harmonitzat DOUE i BOE OFFICE DEPOT, SL 5/25/15
  Prestació del servei de manteniment i assistència tècnica a l'equip RICOH 5 anys -   Contracte menor   - OFIGRAFIC SERVEIS PER L'OFICINA SL 5/29/15
  Contracte de rènting d'equips 5 anys -   Contracte menor   - Siemens Renting, SA Unipersonal 6/22/15
  Contracte servei VPN 2 anys -   Contracte menor   - Orange Espagne, SAU xx/07/2015
CSSVP PN 1-15 Prestació del servei de direcció del departament de Sistemes 2 anys 24.936,00 € 21.360,00 € Procediment Negociat - 3 Ricoh España SLU 7/7/15
PN x37CSSVP CSC E1/14 Subministrament de material de guants (PN derivat del acord marc per el subministrament de guants del CSC) 2 anys no prorrogables No especificat 18.243,90€ (despesa màxima aprovada) Procediment Negociat sense publicitat - 12 Barna Import Medica s.a. i Izasa Hospital SLU 8/31/15
CSSVP 1-15 Servei de restauració 2 anys 997.907,00 € 982.648,76 € Procediment Obert No Harmonitzat DOGC i BOP 3 Serhs Food Area s.l. 10/19/15
CSSVP CM 01-16 Servei gratuït de Screening de salut dental als usuaris de la Residència Ricard Fortuny  1 any -  - € Contracte menor   - Approp Resident, s.l. 1/28/16
CSSV CM 02-16 Contractació Consultor Expert per implementació pla de millora de Farmacia 1 any - 12.000,00 € Contracte menor   - Xavier Fabregas 2/1/16
CSSV CM 03-16 Projecte executiu d'obres, fred industrial i baixa tensió per la millora dels espais de cuina 4,5 mesos - 10.927,00 € Contracte menor   - Equipturis, s.a. 2/29/16
  Serveis de recollida, transport i destrucció d'informació 1 any -   Contracte menor   - EINA - Empresa Inserció Laboral No a l'Atur, S.L. 3/1/16
PNX29 CSSVP CSC E 2/14 Subministrament de material gases (PN derivat de l'acord marc per el subministrament de gases del CSC) 2 anys 3.488,95 €   Procediment obert DOGC i BOP 8 TEXTIL PLANAS OLIVERAS, SA i GASPUNT, SA 3/9/16
CSSVP PN 1/16 Execució de les obres de la cambra de congelació i substitució dels equips de segona cambra frigorifica del Centre Ricard Fortuny 1 any 25.000,00 € 23.281,76 € Procediment negociat sense publicitat - 3 Equipturis, S.A. 7/25/16
PNX37 CSSVP CSC E 1/14 Subministrament de material de guants (PN derivat del acord marc per el subministrament de guants del CSC) 1 any prorrogable 18.243,90 €   Procediment Obert DOGC i BOP 6 Barna Import Medica s.a. i Izasa Hospital SLU 8/31/16
16-0035 Consorci Hospital Clínic de Barcelona (HCB) Contractació del subministrament de gas natural 1 any i 2 mesos 44.465,91 € 41,209,26 € Procediment Obert SARHA DOUE i BOE 3 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA 11/1/16
16-0035 Consorci Hospital Clínic de Barcelona (HCB) Contractació del subministrament d'energia elèctrica  1 any i 2 mesos 96.608,98 € 94.531,36 € Procediment Obert SARHA DOUE i BOE 2 ENDESA ENERGIA, SAU 11/1/16
  Suport al desenvolupament del sitema de gestió integrat 1 any -   Contracte menor   - ADVANCE QUALITY CONSULTING, SL xx/11/2016
CSSVP CM 3/17 Servei gratuït de Screening de salut dental als usuaris de la Residència Ricard Fortuny  1 any  - €  - € Contracte menor   - Approp Resident, S.L. 1/28/17
CSSVP CM 1/17 Contractació d'un professional informàtic  6 mesos - 16.800,00 € Contracte menor   - Ricoh España SLU 2/1/17
CSSVP 2-16 Contractació del servei d'auditoria de comptes per al Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès 2 anys 12.000,00 € 10.800,00 € Procediment Obert Simplificat     FAURA-CASAS Auditors Consultors, SL 2/28/17
CSSVP 1/16 Subministrament de material d'incontinència  2 anys 71,7800 € 70.420,00 € Procediment obert DOGC i BOP 4 SCA HYGYENE PRODUCTS, SL 4/20/17
CSSVP 1/17 Subministrament d'un vehicle en la modalitat d'arrendament  4 anys 28.080,00 € 28.040,64 € Procediment Obert DOGC i BOP 1 STYL AUTO 3, S.A. 6/22/17
CSSVP 1/17 Anul·lació del contracte - - - - - - STYL AUTO 3, S.A. 6/22/17
  Contracte Servei Internet+ 4 anys -   Contracte menor   - Orange Espagne, SAU xx/07/2017
CSSVP PN 1/17 Subministrament d'un vehicle en la modalitat d'arrendament  4 anys 25.785,12 € 25.785,12 € Procediment negociat sense publicitat - 1 ARVAL SERVICE LEASE, SA 10/16/17
CSSVP CM 4-17 Contractació servei de consultoria i manteniment de software de gestió 11 mesos  - 16.748,60 € Contracte menor   - Qdeb Consulting, SL 1/1/18
CSSV CM 4-18 Contractació del servei consistent en un Estudi de diagnòstic i situació d'informació corporativa, per definir un futur Quadre de Comandament Integral 3 mesos - 1.485,00 € Contracte menor   - Higia Benchmarking, SL 4/3/18
CSSV  1-18 Subministrament d'un vehicle en la modalitat d'arrendament  4 anys 12.720 € 12.240,00 € Procediment Obert - 1 ANDACAR 2000, SL 4/12/18